نتیجه تصویری برای ماه رمضان مبارك

امام صادق-ع:

خواب روزه دار عبادت،

خاموشی او تسبیح،

عمل وی پذیرفته شده

و دعای او مستجاب است."

 من لایحضرالفقیه، ج2، ص 76.