نتیجه تصویری برای شهدا کجایید
عزت، اقتدار، سربلندی و امنیت امروز جمهوری اسلامی ایران در جهان مرهون ایثار و از جان گذشتگی شهدای دفاع مقدس است و در حقیقت آنچه امروز توطئه‌ها و تهدیدات دشمنان انقلاب اسلامی را خنثی و ناکام گذاشته کارنامه درخشان رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس است.یکی از اهداف اصلی استکبار جهانی از جنگ نرم فرهنگی کمرنگ کردن فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت در جامعه ایران است و یکی از موثرترین راهکارهای مقابله با جنگ نرم فرهنگی دشمنان انقلاب اسلامی، پاسداشت یاد شهدا و ترویج فرهنگ دفاع مقدس و شهادت در جامعه است.

مطالعه وصیت نامه‌های شهدا و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه حاکی از آن است که صرف نظر از تحصیلات شهدا و مشاغل شهدا، ادبیات یکسانی در سخنان این قشر دیده می‌شود و مجموع این مطالب بیانگر گفتمان انقلابی بودن و انقلابی ماندن است.
یاوند عباسی افزود: آشنا شدن با گفتمان شهدا و هنر انقلابی بودن و انقلابی ماندن مهمترین هدف در بازگشت به دست نوشته‌های شهدا بشمار می‌رود.

شناخت گفتمان شهدا، رمز عبور از جنگ نرم دشمن است