نتیجه تصویری برای شهید محمدحسن شریف قنوتی

حجت‌الاسلام شهید محمد حسن شریف قنوتی، در سوم تیر ۱۳۱۳، در خانواده‌ای مذهبی، در اروند کنار از توابع آبادان به دنیا آمد و تحت تعلیم و تربیت پدر و مادری پارسا و باتقوا قرار گرفت.

محمد حسن از همان دوران کودکی، کلام وحی را در ذره ذره جان خویش جای داد تا یاری‌‌رسان تشنگان هدایت باشد و پرتویی از روح بلند اسلام و هدف والای آن را بر عاشقان این دین مبین عرضه دارد.

شهید شریف قنوتی در دامان پدر و مادری پرورش یافت که از همان اوان کودکی، او را با نور علم و تقوا آشنا کردند، او به دلیل علاقه‌‌ای که به روحانیت و علوم دینی داشت، به کسب معارف دینی و اسلامی روی آورد و با هوش سرشار خود، مدارج کمال را به سرعت پیمود.

شهید محمد حسن شریف قنوتی با شروع جنگ تحمیلی، نخستین ستاد کمک‌رسانی و پشتیبانی جنگ را در بروجرد دایر کرد و برای کمک به جبهه‌‌های نبرد، در سوم مهر ۱۳۵۹ همراه کاروانی متشکل از ۲۱ کامیون آذوقه، به خرمشهر رفت؛ او پس از بازگشت از خرمشهر، گروه‌‌هایی از جوانان بروجرد را سازمان‌دهی کرد و دوباره به خرمشهر بازگشت.

در آنجا با تشکیل گروه الله اکبر که بعدها به «لشکر الله‌اکبر» تبدیل شد و گروهان‌‌های مقاومت، چندین بار شهر را از خطر سقوط نجات داد؛ در شرایطی که عراق توان نظامی عظیمی را برای اشغال خرمشهر بسیج کرده و توان نظامی خرمشهر برای دفاع تنها سیزده دستگاه تانک بود و سپاه خرمشهر و شهید جهان‌‌آرا، با تمام توان در حفظ شهر می‌‌کوشیدند، شهید شریف قنوتی مسئولیت تأمین مهمات را بر عهده گرفت.

او با روحیه بلند و مقاوم خود، مایه دلگرمی رزمندگان شد و چندین بار دشمن متجاوز را از شهر بیرون راند.

شهید شریف قنوتی از نخستین روحانیونی بود که به جمع مدافعان خرمشهر در مهرماه ۱۳۵۹ پیوست و همواره در طول دفاع جانانه خرمشهر در صف نخست نبردهای تن به تن با دشمن بود.

یاد و خاطره سردار رشید و شهید روحانی حجت‌الاسلام محمدحسن شریف قنوتی توسط کاروان‌های راهیان نور طلاب و روحانی در منطقه اروندکنار و خرمشهر گرامی داشته شد.

کاروانهای راهیان نور طلاب و جمعی از روحانیون و طلاب همراه کاروان‌های راهیان نور از اقصی نقاط کشور از مقام شامخ شهیدان روحانی و طلبه حماسه دوران دفاع مقدس به ویژه شهید شریف قنوتی تجلیل کرده و بر ادامه راه پرافتخار آنان تأکید کردند.

وی در حالی در خرمشهر به شهادت رسید که لباس روحانیت بر تن داشت، دشمن بعثی پس از به شهادت رساندن این شهید، عمامه او را بر سرنیزه تفنگ‌های خود زد و و اعلام کرد: «یک خمینی کشتیم».