مرد.......
اونایی بودن که واسه خاطره حفظ ناموس مردم رفتن جنگ....
نه اونایی که سر ناموس مردم در جنگند.......
کسانی که از تمام هست و نیستشون گذشتن.........
یه عده زیر زنجیر تانک با بدن های له شده........
یه عده هم روی مین فسفری ذره ذره اب میشدند حتی جیک هم نمیزدن تا عملیات لو نره و سایر همرزماشون شهید نشن!!! و فقط بوی گوشته کباب شده بود که.....
یادمون نره کی بودیم........
یادمون نره کی هستیم......
یادمون نره چرا هستیم.......
و در اخر یادمون نره خیلی خون ها ریخته شد تا من و تو توی ارامش باشیم.....