یگان موشکی نیروی هوا فضای سپاه بامداد امروز ، 
مقر تروریست‌های تکفیری و سرکردگان جنایت تروریستی اخیر اهواز را در شرق فرات
 در سوریه هدف چندین فروند موشک بالستیک زمین به زمین قرار داد.